Apeksha Dandekar

Singer Apeksha Dandekar is the sister of Anusha Dandekar and Shibani Dandekar. Apeksha Dandekar got engaged to 'Nimki Mukhiya'...

Anusha Dandekar

Anusha Dandekar is an Indian-Australian VJ, actress & singer. She hosted MTV Dance Crew, MTV Teen Diva & MTV...